Mierzenie inteligencji

Pierwsze próby mierzenia inteligencji pojawiają się już w XIX wieku, gdy IQ określano na podstawie pomiaru wielkości mózgu. Natomiast dzisiaj stosujemy inne metody mierzenia IQ - testy na inteligencję.

Pierwsze próby mierzenia inteligencji pojawiają się już w XIX wieku, gdy IQ określano na podstawie pomiaru wielkości mózgu. Natomiast dzisiaj stosujemy inne metody mierzenia IQ - testy na inteligencję.  Alfred Binet jako pierwszy zastosował metodę mierzenia inteligencji na podstawie testów, które były przeznaczone dla dzieci.  Od tego czasu testy zostały zmodernizowane, modyfikowane i dalej rozwijane aż do obecnej formy, gdzie wszystkie grupy wiekowe mogą być poddawane testom na IQ.

 

Testowane obszary

Dzisiaj do mierzenia inteligencji stosujemy różne testy psychologiczne, które są wytworzone przez fachowców w tej dziedzinie i uwzględniają przede wszystkim następujące obszary: spostrzeganie i inteligencja wizualna, zdolności komunikacyjne i inteligencja językowa, zdolności techniczne i inteligencja praktyczna oraz logiczne myślenie i inteligencja matematyczna. 

 

Testy kompleksowe i częściowe

IQ testy to kompleksowe testy, które mierzą wiele zdolności człowieka, nie tylko IQ (tutaj należy na przykład: test analityczny, test Army alfa i Army beta, test struktury inteligencji, testy Wechslera i inne) lub częściowe testy na inteligencję, które mierzą tylko IQ, mianowicie inteligencję ogólną (tutaj należy na przykład.: Domino test, CF 1, CF 2, CF 3, test UNESCO, test macierzy progresywnych i inne).

 

Części testu IQ

IQ test składa się z kilku podtestów werbalnych (tutaj należą na przykład: zrozumienie tekstu, arytmetyka, podobieństwa, zasób słów itp.) i z kilku podtestów wydajności (na przykład: uzupełnienie ilustracji, składanie przedmiotów, układanie ilustracji w poprawnej kolejności, …).

IQ testy

Wrodzona inteligencjaPrzetestuj stopień swojej wrodzonej inteligencji w wyjątkowym IQ...

Inteligencja numerycznaTestowanie inteligencji numerycznej jest ukierunkowane przede...