Historia mierzenia inteligencji

Początki mierzenia inteligencji sięgają już drugiej połowy XIX wieku. Wtedy, zamiast dzisiaj znanych IQ testów, do mierzenia inteligencji używano pomiarów czasów reakcji, czyli szybkości z jaką osoba reaguje na określony impuls zmysłowy.

Początki mierzenia inteligencji

Początki mierzenia inteligencji sięgają już drugiej połowy XIX wieku. Wtedy, zamiast dzisiaj znanych IQ testów, używano metody mierzenia inteligencji polegającej na mierzeniu czasów reakcji, czyli jak szybko dana osoba reaguje na określony bodziec zmysłowy.  W końcu okazało się, że ta metoda mierzenia czasów reakcji w żaden sposób nie odpowiada rzeczywistej inteligencji i wyniki uzyskane z wykorzystaniem tej metody nie mają nic wspólnego z postępem w szkole.

Inteligencja – zdolność rozwiązywać zadania

Ważną osobistością w historii pomiaru inteligencji jest Alfred Binet, który wierzył, że istnieje związek między masą mózgu i inteligencją człowieka, i dlatego przez długie lata zajmował się pomiarem mózgów studentów i uczniów zarówno tych ponad przeciętnie uzdolnionych, jak również mniej niż przeciętnie uzdolnionych. Owszem zmierzone różnice były na tyle małe, że nie stanowiły dowodu do potwierdzenia hipotezy. Dlatego Binet wymyślił nowe pojęcie inteligencji - pojął inteligencję jako zdolność rozwiązywać zadania i problemy.

Jak rozpoznać zdolne dziecko

Na podstawie tego nowego pojęcia Binet zestawił typowe przykłady dla różnych grup wiekowych dzieci. Jeżeli dziecko odpowie prawidłowo na  90 % pytań, uważażne jest za umysłowo zdrowe i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będzie miało znaczne postępy w szkole. Binet chciał stwierdzić, w jaki sposób można rozróżnić uzdolnione dzieci od tych mniej uzdolnionych, którym należy poświęcać więcej uwagi.

W ten sposób powstało narzędzie, na podstawie którego określano o ile lat dziecko jest "do przodu"  i o ile lat dziecko jest "do tyłu" w porównaniu ze swoimi rówieśnikami. W związku z tym narzędziem powstało pojęcie wiek mentalny, który jest używany do określenia wartości inteligencji, tzw. iloraz inteligencji – IQ (wiek mentalny/wiek chronologiczny x 100).

IQ testy

Pierwszy IQ test pojawił się w 1905 roku i z czasem został unowocześniony i zmodyfikowany. W tych zmienionych wariantach jest używany do dnia dzisiejszego. Wykorzystywanie IQ testów nabrało coraz to większego rozmachu (stosowała je armia amerykańska już podczas pierwszej wojny światowej. IQ było mierzone podczas wyboru petentów do pracy).

Dzisiaj mamy wiele testów do pomiaru inteligencji, które zajmują zazwyczaj ponad godzinę czasu.

IQ testy

Wrodzona inteligencjaPrzetestuj stopień swojej wrodzonej inteligencji w wyjątkowym IQ...

Inteligencja numerycznaTestowanie inteligencji numerycznej jest ukierunkowane przede...