Warunki Ogólne korzystania ze stron internetowych

Dalej tylko „Warunki Ogólne“.

Zarządca stron internetowych

CzechProject spol. s r.o.
Termesivy 41,
Havlíčkův Brod
kod pocztowy: 580 01
Republika Czeska
IDENTYFIKATOR FIRMY: 25942344
NIP: CZ 25942344
Firma zapisana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Hradec Králové, w oddziale C, pod numerem akt 16375.

Dalej tylko „Zarządca“.

Kontaktowy adres e-mail:

Użytkownik

Użytkownik to każda osoba, która odwiedza strony internetowe www.iq-tester.cz oraz ich zlokalizowane wersje narodowe www.iq-tester.pl (dalej tylko „Strony Internetowe“).

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik musi przestrzegać Ogólne Warunki Stron Internetowych. Korzystając ze Stron Internetowych Użytkownik wyraża swoją akceptację omawianych zasad i stwierdza, że je przeczytał i w pełni zrozumiał.

W razie, gdy na Stronach Internetowych pojawi się błąd, który uniemożliwi Użytkownikowi prawidłowe korzystanie ze Stron Internetowych, Użytkownik ma prawo zwrócić się do Zarządcy korzystając z kontaktowego adresu e-mail.

Użytkownik ma możliwość do rozwiązania umowy z Zarządcą tylko do momentu, gdy Zarządca nie rozpoczął realizacji wykonawstwa i nie wykonał oceny testu.

Użytkownik, który jest osobą fizyczną zgadza się z przetworzeniem swoich następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, wiek, numer telefonu, wynik testu IQ (dalej wspólnie tylko „Dane Osobowe“) w celu dokonania oceny testu IQ, w celu realizacji wykonawstwa zobowiązań wynikających z umowy o świadczeniu usług i w celu przesyłania informacji handlowych przez Zarządcę. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane osobom trzecim i mogą być przekazywane za granicę. Zarządca może zlecić osobie trzeciej – wykonawcy – przetworzenie Danych Osobowych Użytkownika.

Wysyłając wiadomość na kontaktowy adres e-mail Użytkownik może żądać od Zarządcy, by usunął jego Dane Osobowe z bazy danych i Zarządca musi to zrobić w jak najkrótszym terminie.

Prawa i obowiązki Zarządcy

Zarządca musi przestrzegać Ogólne Warunki Stron Internetowych.

Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany tych Ogólnych Warunków. Zmienione Warunki Ogólne wchodzą w życie od dnia opublikowania ich na Stronach Internetowych.

Ocena testu

Ocena testu na Stronach Internetowych jest zapewniana za pośrednictwem technologii PREMIUM SMS. Usługodawcą pobieranej opłaty za pośrednictwem PREMIUM SMS jest spółka agmo cz, s.r.o., z siedzibą w: Praha 10, Strašnice, Na výsluní 201/13, kod pocztowy 100 00, Republika Czeska, Identyfikator firmy (IČ): 279 24 505. Użytkownik po zakończeniu testu jest wezwany do przesłania wiadomości SMS w celu dokonania oceny. Na podstawie tej wiadomości SMS Użytkownik otrzyma zwrotną wiadomość z kodem potwierdzającym, za pomocą którego będzie udostępniona ocena IQ testu. Cena 1 PREMIUM SMS wynosi 30,50 PLN. Jest to cena końcowa włącznie z podatkiem VAT. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu dokonania oceny testu trzeba mieć uaktywnioną u swego operatora usługę PREMIUM SMS.

W razie, gdy Użytkownik nie otrzyma zwrotnej wiadomości SMS z kodem potwierdzającym, może skontaktować się z Zarządcą za pośrednictwem kontaktowego adresu e-mail.

Te Warunki Ogólne wchodzą w życie od dnia opublikowania ich na Stronach Internetowych.

 

Opublikowano w Pradze dnia 15. 9. 2009