Artykuły o IQ

Poziomy wartości IQ

Ludzie, którzy mają wartość IQ powyżej 140 mają doskonałe predyspozycje dla działalności twórczej i określają pozostałym kierunek oświaty. Wartości IQ między 130 i 140 osiąga nie całe 3 % populacji. Chodzi o wyjątkowo wysoką wartość IQ. |

przeczytaj tekst >

Składniki inteligencji

Inteligencja to zdolność rozwiązywać zadania, która jest złożona z kilku składników - inteligencja matematyczna, orientacja przestrzenna, 2D orientacja, inteligencja werbalna, inteligencja motoryczna i pamięć. Prawidłowy IQ test powinien testować i mierzyć wszystkie w.w. składniki inteligencji.|

przeczytaj tekst >

Historia mierzenia inteligencji

Początki mierzenia inteligencji sięgają już drugiej połowy XIX wieku. Wtedy, zamiast dzisiaj znanych IQ testów, do mierzenia inteligencji używano pomiarów czasów reakcji, czyli szybkości z jaką osoba reaguje na określony impuls zmysłowy.|

przeczytaj tekst >

Mierzenie inteligencji

Pierwsze próby mierzenia inteligencji pojawiają się już w XIX wieku, gdy IQ określano na podstawie pomiaru wielkości mózgu. Natomiast dzisiaj stosujemy inne metody mierzenia IQ - testy na inteligencję.|

przeczytaj tekst >

IQ testy

Wrodzona inteligencjaPrzetestuj stopień swojej wrodzonej inteligencji w wyjątkowym IQ...

Inteligencja numerycznaTestowanie inteligencji numerycznej jest ukierunkowane przede...